“Господнє Ім’я сильна башта: до неї втече справедливий і буде безпечний.”
Приповісті 18:10

Народжені від Бога мають владу говорити від Його імені, і вони завжди користуються цим привілеєм, оскільки живуть у істині та справедливості у Царстві Божому тут, на землі.