У що ми віримо

Церква “Храм Духа Святого” допомагає протягом майже 10 років, пропонує свою підтримку не тільки по телефону, але й по електронній пошті, через листи і навіть через щоденні служіння в Києві та в інших містах!

У Церкві “Храм Духа Святого” проходять щоденні служіння за кожну окрему сферу життя: здоров’я, сім’ю, особисте життя, фінансову і духовну сферу життя. Служіння призначені, в основному, щоб допомогти та проконсультувати з різних проблем. Однак Церква “Храм Духа Святого” не обходиться без думки професіоналів і діагностики. Людям, які перемогли проблеми зі здоров’ям, ми завжди рекомендуємо звернутися до лікаря, і ваше зцілення визнається тільки після медичного висновку.

Також в Церкві «Храм Духа Святого» проходять євангелізації, спрямовані на допомогу знедоленим людям. Пастори і служителі Церкви «Храм Духа Святого» не шкодують сил, щоб допомогти тим людям, які страждають! Люди з різних етнічних груп, релігій, соціальних класів через слово, підтримку, сотні публікацій на сайтах, передачі на телебачення… знайшли слово підбадьорення… допомогу в найважчі для себе часи. Доказом цього служать свідчення людей, які побачили великі зміни в багатьох сферах свого життя!

Водне хрещення є дуже важливим для тих, хто дійсно хоче почати нове життя з Ісусом. У результаті цього відбувається розрив з нашим гріховним природним життям і союз зі справжнім християнським життям, гріх більше не має влади над людиною.

Ми вважаємо, що Водне хрещення є найважливішим рішенням, яке людина може прийняти на початку своєї християнської віри. Водне хрещення відбувається щомісяця у всіх Храмах Духа Святого.

Крім того, у нас є ДНС (Дитяче Недільне Служіння), СВ-Підлітки (Сила Віри Підлітків), СМЕ (Сила Молодих Європа), Godllywood і IntelliMen, які є групами всередині Храму, чия мета — це християнське виховання, направлення і підтримка учасників різних груп в динамічній і привабливій формі.


Християнське бачення Церкви «Храм Духа Святого»

Кожна церква чи християнська деномінація має своє бачення, інтерпретацію, розуміння, як застосувати на практиці вчення Біблії. Церква «Храм Духа Святого» має ті ж принципи навчання, що і інші Євангельські П’ятидесятницькі Церкви, але відрізняється звичаями і традиціями і підкреслює деякі аспекти служіння Господа Ісуса Христа і Його Апостолів.

Свобода віросповідання і законодавство

Свобода віросповідання є однією з основних прав людини, закріплених у Загальній декларації прав людини та Конституції України. Ось, що написано в законах про свободу віросповідання:

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Стаття 18

Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими, прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні і виконанні релігійних та ритуальних обрядів.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 35

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно правити одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова.

Віросповідання

 • Ми віримо, що Біблія є священною і єдино істинною, Писанням, яке заслуговує безумовної довіри, — словом Божим.

 • Ми віримо, що є один Бог, який існує в трьох іпостасях: Бог-Отець, Бог-Син і Бог-Дух Святий.
 • Ми віримо в Божественність нашого Господа Ісуса Христа, в Його непорочне зачаття, в Його безгрішне життя, в чудеса, які Він зробив, в Його викупну і мученицьку смерть, в Його воскресіння, в Його вознесіння — праворуч Отця; в те, що Він в майбутньому повернеться на землю, наділений владою і овіяний славою.
 • Ми віримо в благу надію — радість Церкви після пришестя Христа.
 • Ми віримо, що духовне оновлення силою Духа Святого абсолютно необхідно для особистого спасіння.
 • Ми віримо в хрещення з повним зануренням у воду.
 • Ми віримо, що спокутні страждання Христа на Хресті уможливлюють зцілення людини від хвороб у відповідь на молитву віруючого.
 • Ми віримо, що хрещення Святим Духом таке, як в Діяннях апостолів (2: 4): «Усі ж вони сповнились Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщували» — дано тим віруючим, які просять про Святий Дух.
 • Ми віримо в очищувальну від гріхів силу Святого Духа, постійне перебування Якого дає можливість християнину вести святе життя.
 • Ми віримо у виконання всіх обітниць Божих і в те, що Бог бажає, щоб той, хто звернеться до Нього, отримав благословення відповідно до Євангеліє від Іоанна (10:10): «Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб мали.»
 • Ми віримо в воскресіння врятованих Христом — для вічного життя, а тих, хто відкинув Його, — для вічних мук.