“Убогий говорить благально, багатий же відповідає зухвало.”
Приповісті 18:23

Бідні не проти благати, тому що їхні потреби великі, і це зобов’язує їх бути смиренними. З іншого боку, багаті мають все і не знають болю потреби; тому вони нетерплячі та суворі до тих, хто живе випрошуючи.

Тільки ті, хто мають Святого Духа, розуміють і знають, як поставити себе на місце страждаючих, завжди намагаючись допомогти їм живим Словом віри.

Потреба, яка породжує смирення