“Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу, бадьорий бо дух, але немічне тіло.”
Від Матвія 26:41

Слуги Божі слухаються Слова Божого, пильнують і моляться, щоб не впасти в спокусу, але Святий Дух зміцнює їх і веде з мудрістю дорогою добра, яка є дорогою правди.